Rabu, 1 Februari 2023
11 Rajab 1444 H

Hawalah

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal utangnya.