Rabu, 1 Februari 2023
11 Rajab 1444 H

Ghanimah

Harta rampasan perang; Harta rampasan yang diperoleh melalui peperangan.