Rabu, 27 Oktober 2021
21 Rabi‘ al-awwal 1443 H
Home / Forum Milenial

Peradaban Islam Maju Telah Terlupakan

Reporter: Munir Abdillah

Ada dua kekuatan yang akan membuat suatu negara itu menjadi kuat, maju dan mandiri.

Rabu, 15 Mei 2019 14:05

Potensi Fintech Syariah di Era 4.0 Menggiurkan

Reporter: Munir Abdillah

Teknologi kecerdasan buatan tersebut mereka namakan Crowdo Ace.

Rabu, 15 Mei 2019 14:05

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Abu Ubaid

Reporter: Munir Abdillah

Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadist dan ahli fikih terkemuka di masa hidupnya. Fokus perhatian Abu Ubaid lebih tertuju pada pe ...

Rabu, 24 Apr 2019 08:04

Kontribusi Industri Makanan, Menaikkan IKNB Syariah di Indonesia

Reporter: Munir Abdillah

Seiring berjalannya waktu, industri jasa keuangan (IJK) syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang ditopang dari peningkatan kin ...

Senin, 22 Apr 2019 17:04

Revitalisasi Hak Konsumen

Reporter: Munir Abdillah

Dalam undang-undang Indonesia hak-hak konsumen sudah termaktub dalam pasal 4 undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan k ...

Selasa, 2 Apr 2019 16:04

Mengembangkan Ilmu Pengetahuan untuk Membangun Ekonomi Umat

Reporter: Munir Abdillah

Demi mendukung pertumbuhan ekonomi, Khalifah Harun Ar-Rasyid mendirikan Baitul Maal untuk mengurusi keuangan negara.

Selasa, 2 Apr 2019 16:04

Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Inklusif Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Reporter: Munir Abdillah

Sedangkan dalam prinsip ekonomi syariah nilai yang terkandung seperti al adl (keadilan), ukhuwah (persaudaraan), tawazun (keseimba ...

Jumat, 8 Mar 2019 15:03